My a naši Němci

Před nedávnem jsem se přichomejtl k několika debatám na tohle téma a náhodou narazil i na několik názorů psaných: v dnešních LN v příspěvku pana Viléma Baráka i v knižním rozhovoru s Petrem Pithartem. Ten Pithart mne obzvláště zaujal, neboť už před několika lety vystihl nedávné vítězství Miloše Zemana, ale hlavně nosné téma, které ho vynese až na ten trůn: naši bývalí Němci  a náš vztah k nim.[ více ]

pátek 26. duben 2013 15:50 | Reputace článku: 13,62

Loučení s presidentem Klausem

Václav Klaus byl naším presidentem celých deset let, přičemž oněch předchozích třináct roků dlel v jiných významných a vysokých politických funkcích. Teprve nyní zažijeme první dny od roku 1990, kdy Václav Klaus bude zcela mimo politické funkce. Jistě nemusíme býti fanoušky pana profesora, ale důstojnost bychom zachovat měli. Bohužel se tak až v neuvěřitelné míře neděje.[ více ]

čtvrtek 7. březen 2013 20:58 | Reputace článku: 12,92

Ještě o fotografii presidenta Zemana

Všichni už jsme ten snímek viděli a leccos o něm četli. Ačkoli jsem původně fotograf, nebudu se fotografií zabývat z uměleckého či jen řemeslného hlediska. Oficiální portréty mají svá omezení daná tradicí, podle toho se na ně musí hledět. Krom toho, myslím, není po stránce řemeslné snímku co vytknout. Zaujala mne ale jiná věc. Technická a jaksi historická.[ více ]

středa 13. únor 2013 12:32 | Reputace článku: 8,01

Kudy Ztoho ven?

Tak si můžeme, laskavým přičiněním několika "umělců", svobodně a demokraticky zanadávat ministrům a poslancům a to zcela po libosti. A nemusíme se obtěžovat na demonstraci, nemusíme se podepisovat, nemusíme argumentovat, myslet. Nemusíme mrznout na náměstí, nemusíme vlastně nic. Jsem přesvědčen, že ta dnešní všeobecná "blbá nálada", to všudypřítomné nadávání a nesouhlas jsou ve své pravé podstatě projevem narcismu.[ více ]

pátek 23. listopad 2012 12:01 | Reputace článku: 9,69

Jan Reich očima svého příznivce

Ve víkendové příloze Lidových novin vyšla rozsáhlá esej Radka Burdy, v níž polemisoval s obecnou oblibou fotografií nedávno zesnulého Jana Reicha. Pan Burda formuluje svůj nesouhlas s názorem, že Jan Reich je velký umělec a nachází argumenty pro své stanovisko. Jelikož jsem fotografii studoval, jistou dobu se jí i profesionálně živil, mám za sebou řadu výstav a klasická fotografie zůstává mým velkým koníčkem, dovolím si panu Burdovi oponovat. Necítím se být neomylným arbitrem, ale jsem fotografie natolik mocen, abych dovedl rozeznat umění od pohlednice - neboť pohledničářem pan Burda Jana Reicha nazývá.[ více ]

úterý 31. červenec 2012 15:31 | Reputace článku: 11,68

Nápisy okolo nás

Člověku to nedá - obzvláště, je-li staromilského pohledu na svět - aby ty časy dnešní a tehdejší tu a onde nesrovnával. Jistěže dějiny v mnohém spějí k lepšímu: méně dětí a mladých matek umírá, vyššího věku se dožíváme, máme se v hmotném slova smyslu o mnoho lépe než jak se kdy měli naši předkové. Jsou však i jiné projevy doby, u nichž ta funkce času má zcela jinou linii - nikoli stoupající hyperbolu, nýbrž třeba křivku nějak klesající či vlnovatou a klikatou až ouvej.[ více ]

pondělí 5. prosinec 2011 07:45 | Reputace článku: 7,42

Ouděl motoristův

Svoboda jest voláním moderního času! "Svobodu,svobodu!", cvakají ventily výbušných motorů, rozpálené válce žízní po oleji a benzinu, výfuky chrlí horký dech, zhmotněnou touhu po svobodě a volném rozletu! Jedna jiskra na počátku, pak výbuch, síla vznětu a nezadržitelný pohyb vpřed, za obzor, zas za ten další, byť by jich tisíc bylo. Za svobodou, za svobodou! Rychlost, volnost, radost! ...snad za prvních pionýrů, za Benze, Liebega, Vondřicha, v časech Gordon-Benettova poháru. Jak dnes? [ více ]

úterý 16. srpen 2011 18:30 | Reputace článku: 6,77

O pomnících a přežitých časech

Nevím, zda jsem v tom docela sám či jen o svých názorových druzích dosti nevím, připadá mi však, že naše doba zcela postrádá umění stavět pomníky. Má to asi vícero příčin, vícero nitek, z nichž se celá věc splétá. Především asi nevíme, komu ony pomníky stavět: buďto již naši ctihodní předci svůj pomník kdesi dávno mají a nebo jsou to osoby ohlasu různorodého a těžko se hledá obecný souhlas k jejich apotheose.[ více ]

pátek 12. srpen 2011 14:01 | Reputace článku: 5,58

President, mluvčí a naopak

Bývala kdysi země, kde zítra znamenalo včera a dozajista se ještě dnes vypráví o zemi jiné, kde zas je všechno možné. My však máme to štěstí, že můžeme do sytosti užívat obojího; co na tom, že někdy u nás i zítra pořád ještě znamená včera a ty nekonečné možnosti že jsou dosti rozdílné pro toho či onoho. A sotva uplyne den bez dalšího důkazu naší výjimečnosti.[ více ]

středa 4. květen 2011 19:36 | Reputace článku: 7,53

O školách a neškolách

Pochybuji, že jsme kdy měli bystřejšího, jiskrnějšího, odvážnějšího a vtipnějšího novináře nad Karla Havlíčka Borovského. Čapek,Neruda, Bass...ti se mu rovnat dokázali, ale i ti k němu právem vzhlíželi. Aby také ne. Ovšem později to byla povětšinou bída bídoucí. Poslyšte, co však řekl Havlíček o školství a politice: "Jsou jen dvě politické strany - strana dobrých a strana špatných. Poznáte je podle toho, kterak se o školství starají." Jako dneska kdyby to byl napsal! A čeho by se dnes chudák dožil, zlatý Brixen...[ více ]

čtvrtek 28. duben 2011 17:24 | Reputace článku: 6,79

Obálky, pera a jiné prkotiny

Vždycky, když už má člověk chuť si myslet, že ta naše politika venkoncem nějak kloudně funguje, odér poslední kausy jakžtakž vyvane a jeden už má skoro chuť zase zavřít okno, ať se zbytečně neluftuje - prásk, a vše nanovo. Když už (zas jedna) nějaká pochybná stranická parta vyprodukuje celkem sympatického a schopného ministra, než se člověk rozkouká a už zase sedíme všichni na skluzavce a hurá dolů, to zas bude sešup![ více ]

čtvrtek 14. duben 2011 16:23 | Reputace článku: 7,40

Konzumenti hudby

Ano, přátelé, jsme dnes pouhými konzumenty. Konzumenty ovšem netoliko hudby, nýbrž i všeho. Kdepak zákazník, kdepak zájemce, kdepak posluchač, kdepak:konzument. Člověk si toho nemůže nevšimnout, kam se to všecko sune: jak málo soudnosti, rozumu, vzdělání a vkusu očekává se od jedněch a jak mnoho švindlířství a hochštaplerství naopak od druhých. Ale to už zas odbíhám někam docela jinam, dříve než jsem byl vůbec začal o tom, o čem jsem povídat zamýšlel. Takže o konzumentství hudebním.[ více ]

pondělí 11. duben 2011 11:02 | Reputace článku: 7,37

Všechno můžem' zpackat - jen když máme Macka!

Takové chytré a rozumé věci píše do novin ten náš pan Miroslav Macek! Jednomu se až vlastní
rozum zastavuje: jak to, že už nás to dávno někoho nenapadlo? Jak to, že
se nám tu celá léta nevyužit toulá takový rozumbrada, přímo prototyp
skromného rytíře: ač nadán brilantním rozumem, ač obdařen geniálním
vhledem, básnickým střevem a nadto ještě rázným zjevem, přec se nikam
necpe, přec jen tiše a skromě radí všem těm, kteří vládnou, aniž však
oplývají jeho znalostmi a dovednostmi.[ více ]

pondělí 24. leden 2011 20:38 | Reputace článku: 6,77

O sportu ve fotbale

Ačkoli věru nejsem tím nejnadšenějším sportovním příznivcem, i já mám fotbal rád. Snad je to ona tradovaná slávistická ubrečenost, snad cosi jiného, vždycky mi však připadalo, že sportovní komentátoři a novináři vůbec všichni fandí Spartě. Spartě, Kanadě a Brazílii. Hegemoni na svou stranu vždycky stahují pozornost a jakousi potřebu ohřát se v jejich světle a tím sami trochu povyrůst; snad proto ty vzdechy nad kanadskou hokejovou úderkou, nad sambou brazilských míčových tanečníků či Řepkovým tvrďáctvím. Dnes ale nechci psát ani o Spartě ani o Kanadě, snad jen o té Brazílii trochu.[ více ]

pondělí 21. červen 2010 12:22 | Reputace článku: 7,09

Nový článek

Snad se nebudete zlobit za ještě jeden článek povolební; slibuji, že pak dám na nějakou dobu s tímhle pokoj. Moje strana se do parlamentu dostala, navíc se slušným ziskem, mám tedy pocit veskrze dobrý. Od voleb uplynulo už pár dní a co se toho zase napsalo, hlavně o kroužkování, TOP 09 a Věcí Kdovíjakých. Ale pěkně popořadě...nebojte, nebude to dlouhé.[ více ]

čtvrtek 10. červen 2010 19:33 | Reputace článku: 9,67

O volebním systému a mizérii naší politiky

Vy, kteří čtete moje články pravidelně, jistě víte, že se politice věnuji jen zřídka. Zase nám ovšem kvapí čas k volbám, k onomu "svátku demokracie" a s krátícím se časem přibývá všelijakých zamyšlení i nejrůznějších jiných vejšplechtů - od vzájemného osočování všech, přes debaty o volebním systému a přímé volbě presidenta až k peticím televizních "celebrit" a fejsbukovým "výzvám". Tak snad, věřím,  snesete ještě jeden vejšplecht...[ více ]

pondělí 17. květen 2010 10:09 | Reputace článku: 6,98

O tajemníkovi páně presidentově a jiných expertech.

Dozajista nejsem první, kdo se si toho všiml: jakmile se prosadíte v jakémkoli oboru natolik, aby vaše jméno znali a tu a tam ho vepsali do novin, stáváte se tím okamžením na slovo vzatým odborníkem na cokoli. Slavný lékař se tak stane odborníkem na automobily, slovutný zpěvák malířem, věhlasný psycholog expertem na vesmírné koráby. A presidentův tajemník?[ více ]

středa 5. květen 2010 12:23 | Reputace článku: 12,34

O čase letním a státním zlodějství

Netoliko, že je tma, ale nevidím - slovy známé písně. Nejinak tomu i v právě probíhající realitě, kdy po nás jakási vrchnost chce, abychom neopomenuli ve dvě hodiny s půlnoci vstát a přerychtovat si hodinky. Najde-li se někde pitomec, který prosadí nějakou pitomost, nikterak už nezáleží na míře pitomosti jeho nástupců v témž ouřadu: všichni následující onu pitomost povýší na svátost a navěky ji ometají a pucují.[ více ]

pondělí 29. březen 2010 09:09 | Reputace článku: 13,98

Logo a design

Dávno je tomu, kdy si našinec pletl pojmy dyzajn a dezén a logo nacházel leda tak v logomotivě. (I demogracie a zemedělství bývaly tehdá k potkání.) Kdepak ovšem dnes - logo a design jsou pravými nositeli dneška, pravými deskami rosettskými, z nichž zručný zpytec kdeco o nás zví.[ více ]

úterý 9. únor 2010 14:03 | Reputace článku: 10,25

Co s letošními volbami?

Vždycky se tu omlouvám, když se někdy dotknu politiky nebo aktuálního dění, píšu o tom jen nerad a tudíž zřídka. I já ale žiji nyní a zde a těžko se mohu politickému dění nějak vyhýbat. S jakýmikoli volbami se nepříjemně přikrádá otázka: koho volit? V poslední době je to ještě horší: koho volit a proč?[ více ]

úterý 19. leden 2010 15:58 | Reputace článku: 17,95

Jan-Matěj Rak

Jan-Matěj Rak

O kdečem, všeličems a lecčems jiném a krom toho o spoustě dalších věcí. Někdy tak, jindy onak, přec jen vždy aspoň nějak, ba někdy i zcela jináč.

Hudebník a amatérský hvězdář.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora