O stvůře a nestvůře

středa 8. červenec 2009 09:09

To je zajímavé, viďte? Dvě slova, z nichž jedno je negativem druhého a přesto označují totéž! To třeba řád s neřádem jsou na tom docela jinak. Člověk, kterého nazveme nevrlým je ve skutečnosti nátury nadmíru vrlé. A znáte někoho, jehož chování byste označili za horázné? Inu, není to snadné říci něco česky. Ale ovšem - mnohdy dokáže záumné označení dokonale zastřít podstatu věci. Co třeba daně?

Samozřejmě: daně jest odvozena od slovesa dáti. Dáti, to je ovšem hotový altruismus, slovesné lidumilství samo. Ach, jak krásné je dávat! Člověka to hnedle povznáší, tu usypat něco měďáků potřebnému, onde v kostele do kasičky, v hospodě nechat diškreci... Bože na nebi, jak rád já bych svobodně dával! Na opravu mostu, na zatravnění parku, na léčbu nemocných psíků a koček...

Co všechno udělá správné slovíčko! Za tohle přelakování nepříjemné pravdy by dobře zaplatil i  Goebbels nebo jiný ondulér pravdy. Anonymní génie v oddělení styku s veřejností, budiž ti země lehká! Za starých časů se tomu totiž říkalo přiléhavěji: berně. A ecce - nikoli tedy dávat, nýbrž brát. Nikoli ladný humanismus, nýbrž přívlastkuprostý despotismus. Dávati je krásné a sám ten pocit člověka činí lepším. Je-li naproti tomu člověku kýmsi bráno, člověkův pocit je o poznání méně libý. Z člověka nadaného duchem je v okamžení valach v chomoutu.

A jsme zas na začátku: říkejme si stvůra či nestvůra, zuby mají ostré obě dvě.

Jan-Matěj Rak

Jan-Matěj Rak

Jan-Matěj Rak

O kdečem, všeličems a lecčems jiném a krom toho o spoustě dalších věcí. Někdy tak, jindy onak, přec jen vždy aspoň nějak, ba někdy i zcela jináč.

Hudebník a amatérský hvězdář.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora