To je třeba dokladovat!

čtvrtek 23. říjen 2008 11:17

Dvě nejstrašnější odrůdy naší krásné řeči: čeština politikova a čeština ouředníkova. Které jiné však mají takové možnosti publicity? Komu jinému tolik naslouchají média a kdo jiný je větším grafomanem než právě politik a ouřada?

Začněme tím ouřadou - co ten jenom vyplodí oběžníků, nástěnek, dotazníků, formulářů a vyhlášek! A všechna ta lejstra se jen hemží zuby a ostny pasivních tvarů, příšerných řetězců slovesných podstatných jmen: oznámení o přijetí rozhodnutí, rozhodnutí o přijetí oznámení, přijetí rozhodnutí o oznámení... Bylo učiněno, bylo projednáno, bylo ustaveno, bylo zmíněno, bylo řešeno. Ano, hned prvním radostným zařičením jakéhokoli obhájce ouřadova je právě ta možnost tvořit omamná pasiva. Proto tak skáčí po anglismech "diskutovat co", "uvažovat co"! Tvrdí nám, že v tom je ta výhoda - lze užít pasivního tvaru, namísto neúsporného vyjádření aktivního! Je to však výhoda pro ně, nás čerta starýho zajímá, že bylo něco rozhodnuto: my chceme vědět, KDO to rozhodl. My na to máme právo!

Ačkoli nám všem ve školách do hlavy vtloukali rozdíl mezi slovy kromě a mimo, ouřadové jsou zcela kromě. Tedy mimo. Na dopravních značkách zákazu vjezdu můžeme  po celé republice číst hrdé moudro nějakého blba: mimo dopravní obsluhy. Kdo má pravdu, co je čemu nadřazeno - pravidla českého pravopisu a nebo názor ouřadní?

A politici, kromě toho, že roku 2006 říkají rok dvašest, a kromě týchž odporných kalků (diskutovat a uvažovat co), nám zase hromadně dokladují a dozorují. Vysvětlete mi to: chci-li něco uznat za prokázané, požaduji důkaz. Důkaz je to, čím onu pravdu doložím. Proč bych ji měl ale dokladovat? Co to slovo znamená? Zrovna tak nad nějakou komisí či obecněji činností je třeba vykonávat dozor. Kdo vykonává dozor, ten je dozorcem a jako takový se ve slovesné rovině dopouští dozírání. Co je to dozorovat?? K čemu je to slovo dobré, co navíc nám vyjadřuje, že jej to opravňuje k tak častému výskytu?

Ale nejsou to jen ouřadové a mocipáni, nýbrž třeba i slavní "kreativci". I oni se jistě ve školách učili rozdíl mezi pojmy stroj, přístroj a nástroj. Jistě tedy vědí, že to, co nám v reklamách představují jako holicí (oni navíc říkají holící) strojek, nemá se strojem nic společného. Stejně tak nedovedu spolknout kost v podobě bankovního produktu. Produktem je brambora, cihla, příruba nebo lokomotiva, nikoli několikeré stisknutí klávesy. Proč se to neoznačuje jako bankovní služba?

Určitě si sami vzpomenete na další podobné ohyzdnosti...Dozorujme spolu tisk a dokladujme jeho pochybení!

Jan-Matěj Rak

Jan-Matěj Rak

Jan-Matěj Rak

O kdečem, všeličems a lecčems jiném a krom toho o spoustě dalších věcí. Někdy tak, jindy onak, přec jen vždy aspoň nějak, ba někdy i zcela jináč.

Hudebník a amatérský hvězdář.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora