Co jednou řekl pan rabín Karol Sidon

pátek 20. červen 2008 09:51

Netřeba házet sůvy do sena (jak řekl Jindřich Plachta) a psát, že mnohá židovská moudra by se rovnou měla tesat do mramoru. Jednou pan zemský rabín Karol Sidon řekl: "Miluj bližního svého."A pak dodal:

"...můj bližní ovšem není hned tak někdo."
Jan-Matěj Rak

Jan-Matěj Rak

Jan-Matěj Rak

O kdečem, všeličems a lecčems jiném a krom toho o spoustě dalších věcí. Někdy tak, jindy onak, přec jen vždy aspoň nějak, ba někdy i zcela jináč.

Hudebník a amatérský hvězdář.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora