Všechno můžem' zpackat - jen když máme Macka!

pondělí 24. leden 2011 20:38

Takové chytré a rozumé věci píše do novin ten náš pan Miroslav Macek! Jednomu se až vlastní
rozum zastavuje: jak to, že už nás to dávno někoho nenapadlo? Jak to, že
se nám tu celá léta nevyužit toulá takový rozumbrada, přímo prototyp
skromného rytíře: ač nadán brilantním rozumem, ač obdařen geniálním
vhledem, básnickým střevem a nadto ještě rázným zjevem, přec se nikam
necpe, přec jen tiše a skromě radí všem těm, kteří vládnou, aniž však
oplývají jeho znalostmi a dovednostmi.

 I tvrdou ránu uštědřit umí, je-li
čísi čest ohrožena; co na tom, že ta rána je ze zálohy, je-li rytíř v
právu. A já se ptávám sám sebe: proč ještě tenhle člověk, veleduch naší
doby, dávno už nám nevládne, dávno nesedí aspoň v parlamentě, když ne
přímo na Hradě! Oč méně problémů bychom dnes měli, kdyby je tento pan
Macek rázně mohl řešit! Pak se však ozve má chatrná paměť: nebyl on už tam
někde náhodou? Proč jsme jen my hlupci jeho dobrodiní nevyužívali více,
dokud jsme jen měli tu čest...

Jan-Matěj Rak

Jan-Matěj Rak

Jan-Matěj Rak

O kdečem, všeličems a lecčems jiném a krom toho o spoustě dalších věcí. Někdy tak, jindy onak, přec jen vždy aspoň nějak, ba někdy i zcela jináč.

Hudebník a amatérský hvězdář.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora