Kterak plánovat?

úterý 22. září 2009 12:38

Věci zdánlivě prajednoduché mají nepříjemný zlozvyk se při bližším pohledu rozpadat v nepřeberné množství složitostí, jež nelze nikdy beze zbytku promyslet. Konečně - od toho máme odborníky. Ti vědí, jakými zákonitostmi se mají řídit kupříkadu schody, aby se nám po nich dobře šlo, aby vyhovovaly přirozené délce kroku, aby nás nenutily zdvíhat nohy příliš vysoko. Často se i přesto stane, že v obrovitých podnicích za miliony dojde k zásadním pomýlením: tu chybí východ na správné straně, onde zas odbočka nebo okno.

Jsou však dvě věci, jež jsem dosud uspokojivě vyřešeny nepotkal: záchody a parky. Jak je možné, že zástupy expertů si dosud nevšimly toho, že vždy a všude jsou nepochopitelně poddimensovány dámské toalety? A obzvláště pak tam, kde lze očekávat náhlé přívaly větších skupinek lidí, tedy třeba v kinech, divadlech či na benzinových pumpách. Obrázek je to pokaždé stejný: ležérní provoz v nevzrušeném pánském klubu a bitva o dámský Stalingrad.

A druhý případ, tedy parky. Už jste někde viděli park, kde by lidé chodili toliko po upravených cestách a někde nevyšlapali kratší cestu přes trávník? Proč se na to nemyslí? Obzvláště nelogické je to třeba tehdy, má-li cestička vést k autobusové stanici (kam kdekdo spěchá), avšak ona se namísto toho elegantně vine dle vyššího estetického citu architektova. Jistě lze něco takového pochopit u parku z devatenáctého století, kolem nějž zatím uplynula doba a změnil se kontext. Avšak téměř veškeré zelené plochy v nově postavených městských oblastech trpívají stejným neduhem.

Jistě se najdou i bytostní anarchisté, odpůrci řádu, kteří po trávě chodí schválně, byť by si i míli měli zajít - jen když vyjádří svůj názor jasným činem. Nejspíš jich ale nebude tolik, aby nám v parcích prošlapali hluboké rýhy až ke kořenům stromů.

Jan-Matěj Rak

Jan-Matěj Rak

Jan-Matěj Rak

O kdečem, všeličems a lecčems jiném a krom toho o spoustě dalších věcí. Někdy tak, jindy onak, přec jen vždy aspoň nějak, ba někdy i zcela jináč.

Hudebník a amatérský hvězdář.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora